Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni üldinfo

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon valmistab teid ette tööeluks, toetab teie tööleasumist või töötamist.

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:

kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning

kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või

otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Toscanato OÜ rehabilitatsioonikeskuse tööalase rehabilitatsiooni sihtgrupp:

1.16-25 aastased töövõimetud isikud autismispektrihäirega ja ATH, kes töötavad, otsivad tööd või õpivad

2. 16 aastased kuni vanaduspensioniealised isikud, kes on kaotanud töövõime läbi trauma

3. 16 aastased kuni vanaduspensioniealised isikud, kellel on kõneprobleemid ( sealhulgas hääleprobleemid, kogelus).

4. 20 aastased kuni vanaduspensioniealised isikud, kellel on peres erivajadusega laps/nooruk.

Tööalane rehabilitatsioon sisaldab Toscanato OÜ rehabilitatsioonikeskuses järgmisi tegevusi:

füsioterapeut

sotsiaaltöötaja

psühholoog

eripedagoog

loovterapeut

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis. Vajadusel külastavad rehabilitatsioonimeeskonna liikmed isiku töökohta või õppeasutust, et anda soovitusi ja lahendada olemasolevaid probleeme.

Ühe suunamisega kestab teenus üldjuhul ühe aasta.Tööalane rehabilitatsioon on kliendile tasuta, selle eest tasub Töötukassa 1800 eurot kalendriaastas.

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;

lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;

valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;

lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;

töötukassa kinnitab tegevuskava;

alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.

Toscanato OÜ rehabilitatsioonikeskuse tööalasele rehabilitatsiooniteenusele palume registreeruda meili teel tosca@tosca.ee, telefoni teel 56472822 või 56107329.