Tööalane rehabilitatsioon

Toscanato OÜ rehabilitatsioonikeskuse tööalase rehabilitatsiooni sihtgrupp:

  1. 16 kuni vanaduspensioniiga isikud psüühilise erivajadusega (aktiivsustähelepanuhäire, autism, aspergeri sündroom, depressioon, ärevushäired)

2.  16 aastased kuni vanaduspensioniiga isikud, kes on kaotanud töövõime läbi psüühilise või füüsilise trauma.

3. 16 aastased kuni vanaduspensioniealised isikud, kellel on kõneprobleemid.

4. 20 aastased kuni vanaduspensioniiga osalise töövõimega isikud, kellel on peres puudega laps/nooruk, läbi mille on tekkinud olukord, kus lapsevanem vajab tuge töötamise jätkamiseks.Teenus on mõeldud lapsevanemale tema tööl püsimiseks, paremaks hakkama saamiseks ja toe andmiseks.

Tööalane rehabilitatsioon sisaldab Toscanato OÜ rehabilitatsioonikeskuses järgmisi tegevusi:

füsioteraapia– tööergonoomika.Kliendid, kellel on skeleti-lihassüsteemis vaevused, krooniline valu, lihaspinged, reumatoloogilised haigused, traumajärgne taastumine, valu (pea, seljavalu, liigesevalud), liigesejäikused, erinevad tursed, tasakaaluprobleemid, krooniliste haigustega inimesed, närvide kompressioonsündroomid, kardiovaskulaarsete ja pulmonoloogia probleemid, karpaalkanalisündroom, plantaarfastsiit, epikondüliit, insuldijärgne taastumine, õlavöötme- ja kaelapiirkonna lihaspinged.

sotsiaaltöötaja- abi ja tugi toetuste taotlemisel, info erinevate lisa teenuste kohta nii KOVis kui ka mujal

psühholoog- psüühilise erivajadusega inimesed( aktiivsustähelepanu häire, autism, aspergeri sündroom jne., ärevushäired, depressioon), emotsionaalne toetus

logopeed– keeleline tugi, kirjutamise abi

loovterapeut– on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks.

kogemusnõustaja– peamine sihtgrupp, sõltuvushäirega inimesed ja nende lähedased.Lisaks kriisiolukorda sattunud inimesed ja nende lähedased, vaimse tervise probleemidega inimesed ja nende lähedased- sõltuvusprobleem, depressioon, ärevushäire, söömishäired, enesetapusoov, bipolaarne häire, kaassõltuvus. Elukriisid- läbipõlemine, püsistress, pikaajaline töötus, elukutsevahetus, tõrjutus- erivajaduse tõttu.

Meie poolt sisseostetud teenus:

tegevusterapeut

Võimalik on pakkuda psühholoogi, füsioterapeudi, kogemusnõustaja ja sotsiaaltöötaja teenuseid ka vene keeles.

Tööalase rehabilitatsiooni üldinfo

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon valmistab teid ette tööeluks, toetab teie tööleasumist või töötamist.

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:

kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning

kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või

otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis. Vajadusel külastavad rehabilitatsioonimeeskonna liikmed isiku töökohta või õppeasutust, et anda soovitusi ja lahendada olemasolevaid probleeme.

Ühe suunamisega kestab teenus üldjuhul ühe aasta.Tööalane rehabilitatsioon on kliendile tasuta, selle eest tasub Töötukassa 1800 eurot kalendriaastas.

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;

lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;

valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;

lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;

töötukassa kinnitab tegevuskava;

alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.

Toscanato OÜ rehabilitatsioonikeskuse tööalasele rehabilitatsiooniteenusele palume registreeruda meili teel tosca@tosca.ee või telefoni teel 56472822.