Teenuste hinnakiri

Teenused ja hinnakiri

Füsioterapeudi individuaalteenus 50,00 eur/tund

Füsioterapeudi grupiteenus 30,00 eur/tund

Massaaz          25,00 eur/tund

Eripedagoogi individuaalteenus 50,00 eur/tund

Eripedagoogi grupiteenus 30,00 eur/tund

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 50,00 eur/tund

Sotsiaaltöötaja grupiteenus 30,00 eur/tund

Psühholoogi individuaalteenus 50,00 eur/tund

Psühholoogi grupiteenus 30,00 eur/tund

Loovterapeudi individuaalteenus 50,00 eur/tund

Loovterapeudi grupiteenus 30,00 eur/tund