Teenuste hinnakiri

Teenused ja hinnakiri

Füsioterapeudi individuaalteenus 60,00 eur/tund

Füsioterapeudi grupiteenus 36,00 eur/tund

Logopeedi individuaalteenus 60,00 eur/tund

Logopeedi grupiteenus 36,00 eur/tund

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 60,00 eur/tund

Sotsiaaltöötaja grupiteenus 36,00 eur/tund

Psühholoogi individuaalteenus 60,00 eur/tund

Psühholoogi grupiteenus 36,00 eur/tund

Loovterapeudi individuaalteenus 60,00 eur/tund

Loovterapeudi grupiteenus 36,00 eur/tund

Kogemusnõustaja individuaalteenus 60,00 eur/tund

Kogemusnõustaja grupiteenus 36,00 eur/tund

Meie poolt sisseostetav rehabilitatsiooniteenus

Tegevusterapeut individuaalteenus 60,00 eur/tund

Tegevusterapeut grupiteenus 36,00 eur/tund

Teenused väljaspool rehabilitatsiooniteenust

Massaaz 25,00 eur/tund

Kinesioteipimine 10,00 eur