Rehabilitatsioonimeeskond

Logopeed Kristiina Konsap

Psühholoog Lilija Viidebaum

Sotsiaaltöötaja Valentina Rannikmaa

Sotsiaaltöötaja Marju Tarkus

Füsioterapeut Pille Kõiv

Loovterapeut Ivi Mark

Kogemusnõustaja Lennart Madisson