Rehabilitatsioonimeeskond

Eripedagoog Marine Lillemets

Psühholoog Lilija Viidebaum

Sotsiaaltöötaja Valentina Rannikmaa

Füsioterapeut Margit Tiit

Loovterapeut Ivi Mark